STT Hỗ trợ Aladin  
 1 Hướng dẫn sử dụng Máy chấm công vân tay màn hình màu Download
 2 Hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công Aladin Ver1.2014 Download
 3 Hướng dẫn sử dụng nhanh Phần mềm chấm công Aladin Ver1.2014 Download
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    
 11    
 12    
 13    
 14    
 15