Intercontinental


Công ty Aladin lắp đặt máy chấm công, bộ đàm, camera, máy tuần tra bảo vệ, tay dò kim loại, máy chấm cơm, máy đếm tiền cho Resort Intercontinental