Powerbowl 388 - Parkson hùng vương


Lắp đặt hệ thống máy chấm công Ronal Jack RJ 222 , Máy bộ đàm Zicom IC 82